Congres
Gezondheid en sociale gelijkheid:
de rol van gemeenten

 

18 juni 2024
Antropia, Driebergen

 

 

Tijdens dit congres leer je alles over het verkleinen van gezondheidsverschillen als onderdeel van een sterke sociale basis in je gemeente of wijk. Denk aan participatie bij het maken van de wettelijk verplichte visie, aan sturing, domeinoverstijgend werken, preventie, slim combineren, methodes voor sociaal cement en veiligheid, voorbeelden van zorgzame buurten, experimenten met het tegengaan van verschillen tussen wijken en gezondheidsbevordering zonder betutteling. 

In Nederland leven de armste mensen gemiddeld 8 jaar korter dan de rijkste en hebben zij 24 minder gezonde jaren. Die verschillen moeten worden verkleind en gemeenten staan hierbij voor een pittige opgave. De SER adviseerde onlangs om lokale plannen te maken voor het verbeteren van gezondheid en daarbij voorrang te geven aan wijken met veel kwetsbare inwoners. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waar alle gemeenten mee aan de slag gaan, eist in ieder geval nog dit jaar een lokale visie op ‘een gezonde, weerbare generatie in 2040, een gezonde leefomgeving en een sterke sociale basis’. 

Maar hoe krijg je inwoners weerbaar, aan de broccoli en in beweging en moet je dat willen sturen? En als je stuurt, bereik je dan de juiste mensen? 

Tijdens het congres van Binnenlands Bestuur ‘Gezondheid en sociale gelijkheid’ op 18 juni belichten we deze vragen, maar ook de torenhoge verwachtingen van de sociale basis. Kloppen de aannames, bijvoorbeeld over wat buurtbewoners voor elkaar kunnen en willen doen? 

Met bijdragen van: 
-    Tim ’S Jongers, politicoloog, bestuurskundige, publicist en directeur van de Wiardi Beckman Stichting
-    Radboud Engbersen, expert sociale basis bij Movisie
-    Laura Hoogstraten, wethouder Zeist
-    Marike Knoef, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad

 

Het congres ‘Gezondheid en sociale gelijkheid’ van Binnenlands Bestuur vindt plaats in Antropia in Driebergen, op dinsdag 18 juni 2024. 

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met Movisie en Kenniscentrum sport en bewegen.

Locatie: Cultuur- en congrescentrum Antropia