Gratis online congres
11 april 2024

13:30 - 16:00 uur

Europese verkiezingen 2024: 
de impact voor decentrale overheden

Tijdens het online congres ‘Europese verkiezingen 2024: de impact voor decentrale overheden’ belichten kandidaten voor het Europees Parlement, onderzoekers en lokale bestuurders de impact van Europa op de Nederlandse regio’s en gemeenten. 

Welke Europese maatregelen voor migratie, klimaat, duurzame groei en digitalisering gaan decentrale overheden het meeste helpen? 

‘Europa is allang geen buitenland meer. Europees en decentraal beleid zijn in toenemende mate met elkaar vervlochten.’ Zo schrijft universitair hoofddocent politicologie Hans Vollaard in zijn recente onderzoek naar de europeanisering van decentrale overheden. 

Tijdens het online Europa-congres van Binnenlands Bestuur op donderdagmiddag 11 april gaat het debat dan ook niet over de vraag of de Europese Unie wel nodig is. Die tijd ligt achter ons. Het gaat wel over wat voor Europees beleid en Europese Unie we willen als decentrale bestuurders, politici en ambtenaren. En over de vraag hoeveel invloed we daarop hebben.

Uiteraard heeft dit alles te maken met de verkiezingen op 6 juni 2024. Nederlanders kunnen dan voor de tiende keer stemmen voor het Europees Parlement, waarbij voor Nederland 31 zetels te verdelen zijn. 

Meld u hier aan voor dit gratis online congres op 11 april 2024, van 13.30 - 16.00 uur.

Met bijdragen van:

  • Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement
  • Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie Universiteit Utrecht
  • Eric van der Burg, demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op het terrein van Asiel en Migratie
  • EP-kandidaten Tineke Strik (GroenLinks-PvdA), Anja Hazekamp (PvdD) en Bert-Jan Ruissen (SGP)
  • Maud Hulshof, wethouder Wageningen
  • Johnas van Lammeren, wethouder Amersfoort
  • Maartje van de Koppel, Ipsos I&O

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie