Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag

Op 23 februari 2023 organiseren we de zesde Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. Het thema: ‘Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag’.

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

In de context van de informatiethuishouding beweegt alles langzaam maar zeker richting open overheid. Wetgeving, richtlijnen, programma’s, ICT-systemen, zelfs een speciale regeringscommissaris; de vernieuwing is in de volle breedte in gang gezet. Maar een nieuwe overheidsinformatiehuishouding kan niet zonder nieuw gedrag van de ambtenaren die eraan werken. En het is nu eenmaal een feit: de mens is evolutionair gezien gebouwd om verandering te weerstaan. 

Een van de grootste uitdagingen is daarom het meenemen en activeren van de mensen richting die open overheid. Waar liggen de belangrijkste barrières en hoe kunnen we die wegnemen? Kunnen inzichten uit de gedragswetenschap ons daarbij helpen?

 

Waarden oriëntatie en doorbraak

Jarenlang zijn we techno-optimistisch geweest. Nieuwe technologie maakte het immers vanzelf mogelijk om transparant te zijn en in openbaarheid te werken, terwijl die technologie tegelijkertijd wel zou zorgen voor goede archivering. 

Dat is niet bewaarheid. We hebben een gedragsverandering nodig.
In deze keukentafelsessie staan we bij die gedragsverandering stil. Allereerst gaan we in op de vraag welke waarden dan in het geding zijn en hoe we die boven tafel krijgen en bespreekbaar maken. En hoe we tot een afweging komen tussen die waarden.
De tweede vraag die we bespreken richt zich op de doorbraak: hoe doorbreken we dan het oude gedrag, welke weerstanden zijn er en wat kunnen we daar tegen in stelling brengen?

De regeringscommissaris Arre Zuurmond verwelkomt de volgende gasten aan tafel:

Ronde 1: Gesprek over waardenoriëntatie

 • Remco Duisterhof, programmamanager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Ambtenaar van het jaar 2022
 • Thijs Jansen, medeoprichter en directeur Stichting Beroepseer
 • Ferial Melssen-Groenendijk, bestuursadviseugemeente Arnhem
 • Francesco Wessels, NOC*NSF, expert weerbaarheid en leiderschap
 • Edwin Tuin,  zelfstandig consultant organisatieverandering
 •  

Ronde 2: gesprek over de doorbraak

 • Bob van Dam, gedragspsycholoog Dijksterhuis & van Baaren (D&B)
 • Honzik Pavel, projectleider Gedrag in Overheidsorganisatie Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
 • Roxanne Zobdeh, projectleider Gedrag in Overheidsorganisatie Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
 • Marie Louise Borsje, organisatieadviseur Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)
 • Nanette van Schelven, directeur-generaal Douane en Overheidsmanager van het jaar 2022ministerie van Financiën
 • Björn Wijers, chief community PublicSpaces
 • Ankie Kesseler, directeur-bestuurder Bibliotheek Aanzet

 

Organisatie:
iBestuur en RDDI

Tijdens deze sessie kunt u actief aan het gesprek deelnemen. Hoe?

Bij uw aanmelding kunt u aangeven wat er volgens u aan bod moeten komen. Arre Zuurmond maakt een keuze uit de suggesties en neemt die mee aan tafel. En tijdens de sessie kunt u meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen uw commentaar in het tafelgesprek.

Ook maken we gebruik van de Mentimeter. De regeringscommissaris formuleert een aantal discussiepunten waarop u kunt reageren. U kunt dan via de chat meepraten over oplossingen.

Ideeën en aanmelden:

Wat moet er volgens u beslist naar de keukentafel worden meegenomen over dit thema? Vul uw vraag, thema, idee in op het aanmeldformulier.

 


 

 

Doet u mee?

Wanneer:                  Donderdag 23 februari,
                                  
15:00-17:30 uur

Waar:                        Live opname vanuit de
                                  Bibliotheek AanZet,
                                  vestiging Stadsbibliotheek Dordrecht

Wat:                          Kijken & meedoen: online