Een nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?

Op 20 april 2023 organiseren we de achtste Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. Met deze keer als thema de nieuwe informatiewet.

Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Een van de eerste ideeën van de regeringscommissaris Informatiehuishouding was: er moet een informatiewet komen. De huidige informatiebepalingen in de diverse wetten sluiten niet voldoende aan, en pakken wellicht ook niet alle problemen op waar burgers en bedrijven in de informatiesamenleving mee kampen. Bovendien is sturing op ICT, bijvoorbeeld door bestuurders en CIO’s, beperkt mogelijk, terwijl de maatschappelijke ontwikkelingen juist om snelle en adequate sturing vragen.

In deze keukentafelsessie bespreken we eerst de vraag wat er misgaat bij burgers en bedrijven qua informatierechten. Daarna bespreken we wat de plannen tot nu toe zijn voor wetgeving. Om vervolgens af te sluiten met de vraag: wat moet er nog meer gebeuren om tot zinvolle en succesvolle wetgeving op dit terrein te komen?

Klik hier voor meer informatie over de Algemene Informatiewet.

We zijn druk bezig om de tafelgasten uit te nodigen. Houd u de komende tijd daarom vooral de website in de gaten!

Organisatie:
iBestuur en RDDI

Tijdens deze sessie kunt u actief aan het gesprek deelnemen. Hoe?

Bij uw aanmelding kunt u aangeven wat er volgens u aan bod moeten komen. Arre Zuurmond maakt een keuze uit de suggesties en neemt die mee aan tafel. En tijdens de sessie kunt u meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen uw commentaar in het tafelgesprek.

Ook maken we gebruik van de Mentimeter. De regeringscommissaris formuleert een aantal discussiepunten waarop u kunt reageren. U kunt dan via de chat meepraten over oplossingen.

Ideeën en aanmelden:

Wat moet de regeringscommissaris volgens u beslist naar de keukentafel meenemen over dit thema? Vul uw vraag, thema, idee in op het aanmeldformulier en Arre Zuurmond zal de meeste prikkelende onderwerpen in de uitzending aan zijn gasten voorleggen.


 

 

Doet u mee?

Wanneer:                   Donderdag 20 april,
                                   
15:00-17:30 uur

Waar:                         Live opname vanuit de
                                   Bibliotheek Zutphen
Wat:                           Kijken & meedoen: online