Wob-verzoek wordt Woo-verzoek: van traag naar graag!

Tijdens deze eerste Keukentafelsessie is het vertrekpunt het rapport ‘Ondraaglijk traag; Analyse afhandeling Wob-verzoeken’ van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation. Citaat: Bij bijna 80 % van de Wob-verzoeken wordt de wettelijke maximale termijn niet gehaald. Wat gaat hier fout en wat gaat er straks, als het tijdperk van de Wet open overheid is aangebroken, beter?

 

Op donderdag 14 april vindt de eerste in een reeks Keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

De regeringscommissaris neemt ons het komende jaar mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze eerste sessie in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Daarna gaat de keukentafel op toernee langs verschillende openbare bibliotheken in het land.  

 

In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre Zuurmond samen met zijn gasten naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen.

 

 

Organisatie:
iBestuur en Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)

Doet u mee?

Wanneer:                  Donderdag 14 april, 15:00-17:45 uur
Waar:                        Live opname vanuit KB nationale bibliotheek in
                                  Den Haag

Wat:                          Kijken & meedoen: online

 

 

U kunt ook meepraten!

Arre en zijn gasten zullen ongetwijfeld een pittig gesprek hebben. Maar wellicht hebt u ook ideeën hoe het beter kan als het Wob-verzoek een Woo-verzoek is geworden. In de break-outsessie kunt u samen met uw break-outgroep oplossingen formuleren. Die worden vervolgens plenair gedeeld, waarna Arre een aantal agendapunten zal formuleren.

Spreker Bio
Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de Regeringscommissaris Informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Hij is aangesteld door de Ministerraad en legt daar primair verantwoording aan af. Zuurmond is cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur bij de Kafkabrigade. In september 2013 werd hij benoemd tot gemeentelijke ombudsman van Amsterdam.
Arre Zuurmond