Informatierelatie overheid – burger: heeft de overheid een informatiemonopolie?

Op woensdag 8 juni vindt de tweede in een reeks Keukentafelsessies plaats met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

 

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

De regeringscommissaris neemt ons mee in de dilemma’s en kansen op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Hij nodigt daartoe gasten uit aan de keukentafel: die bevindt zich deze keer in de Bibliotheek Lek & IJssel.

In een open gesprek, waarin vragen net zo belangrijk zijn als antwoorden, zoekt Arre Zuurmond samen met zijn gasten naar oplossingen. U kunt de Keukentafelsessie online bijwonen.

Organisatie:
iBestuur en Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Doet u mee?

Wanneer:                  Woensdag 8 juni, 15:00-17:30 uur
Waar:                        Live opname vanuit Bibliotheek Lek & Ijssel
Wat:                          Kijken & meedoen: online

 

 

Arre en zijn gasten zullen ongetwijfeld een pittig gesprek hebben. Maar wellicht hebt u ook ideeën over hoe de informatiepositie van overheid, politiek en burgers gelijkwaardiger kan worden. Of is die al gelijkwaardig? In de break-outsessie kunt u samen met uw break-outgroep oplossingen formuleren. Die worden vervolgens plenair gedeeld, waarna de regeringscommissaris een aantal agendapunten zal formuleren.

Spreker Bio
Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de Regeringscommissaris Informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Hij is aangesteld door de Ministerraad en legt daar primair verantwoording aan af. Zuurmond is cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur bij de Kafkabrigade. In september 2013 werd hij benoemd tot gemeentelijke ombudsman van Amsterdam.
Arre Zuurmond