Ontbijtbijeenkomst ‘Goed geopend’

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet. De dilemma’s en kansen van de Woo worden belicht. Evenals het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat. Verschillende voorbeelden van reeds openbaar gemaakte dossiers passeren de revue en de aanmoedingsprijs ‘Open dossiers’ wordt door Arre Zuurmond uitgereikt.

 

Op maandag 2 mei, de eerste werkdag na inwerkingtreding van de Woo, starten we om 10.00 uur met de ontbijtsessie vanuit de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Hier spreekt Arre Zuurmond met de houders van enkele dossiers die al openbaar zijn gemaakt. Want de overheid werkt al langer toe naar een meer open beleidsproces waarbij stukken proactief openbaar worden gemaakt, in plaats van reagerend op wob-verzoeken. Wat kunnen we leren van deze ‘ervaringsdeskundigen’ en wat gaat de Woo teweegbrengen?

Voorlopig programma
Herman Horst, directeur bestuurder bij de Bibliotheek Midden-Brabant, heet de gasten welkom. Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie over Informatie Gesproken biedt deze ochtend aan namens de maatschappelijke coalitie aan Arre Zuurmond. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zal aanwezig zijn tijdens een deel van het programma. Marcel Bril is dagvoorzitter en zal Arre Zuurmond interviewen over zijn rol en plannen als regeringscommissaris Informatiehouding en deze ochtend begeleiden.

Aanmoedigingsprijs ‘Open dossiers’
Diverse houders van ‘open dossiers’ nemen de aanwezigen en de online kijkers mee in het proces van openbaarmaking. Zij leggen uit waar zij tegenaan liepen, waar zij trots op zijn, wat er beter kan en wat de openheid heeft gebracht. Zodat anderen die ook met de Woo te maken krijgen hierdoor geïnspireerd raken en ervan kunnen leren. Arre Zuurmond zal, als enig jurylid, de ochtend afsluiten door aan het dossier dat volgens hem extra waardering verdient de aanmoedigingsprijs ‘Open dossiers’ te overhandigen.

Live uitzending vanuit de Bibliotheek LocHal in Tilburg

De LocHal is een centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting, met als grootste gebruiker de hoofdvestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant Beeld: LocHal.nl

Doet u mee?

Wanneer:                  Maandag 2 mei, 10:00-12.30 uur
Waar:                        Live opname vanuit Bibliotheek LocHal in Tilburg
Wat:                          Kijken & meedoen: online

U kunt ook meepraten!

Het belooft een interactieve ochtend te worden vol inspiratie. De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Kijkers kunnen vragen stellen via de chatfunctie.

Deze sessie wordt aan Arre Zuurmond aangeboden door de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

 

Spreker Bio
Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de Regeringscommissaris Informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Hij is aangesteld door de Ministerraad en legt daar primair verantwoording aan af. Zuurmond is cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur bij de Kafkabrigade. In september 2013 werd hij benoemd tot gemeentelijke ombudsman van Amsterdam.
Arre Zuurmond