Sessie
Rijksoverheid aan de slag met NIS2
Datum en Tijd
woensdag, oktober 25, 2023, 11:20 AM - 11:50 AM
Aart Jochem
Beschrijving

Het heeft lang geduurd voor de centrale overheid de privacy-regels van de AVG had ingevoerd. Dit wil men met NIS2 niet nog eens laten gebeuren. NIS2 wordt daarom voortvarend opgepakt. Veel centrale overheidsinstellingen, zoals ministeries, zullen aan hogere eisen moeten gaan voldoen. Voordat het zover is, zullen nog veel vragen moeten worden beantwoord. Welke instellingen moeten aan striktere eisen gaan voldoen? Welke instantie zal toezicht gaan houden? Biedt de BIO voldoende aanknopingspunten voor compliance met NIS2? 


Er is veel werk aan de winkel, maar de overtuiging is er ook dat de centrale overheid NIS2 kan aangrijpen om op cybersecurity-gebied volwassener te worden.