Zicht en zeggenschap: Hoe krijgt de burger regie op eigen gegevens?

Op 7 juli organiseren we de derde in de reeks Keukentafelsessies met Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding. Deze keer over regie op (eigen) gegevens.

Organisaties verzamelen gegevens van burgers; ook overheidsorganisaties en organisaties in het publieke domein doen dat in grote mate. De gestructureerde gegevens worden gebruikt om beslissingen te nemen over burgers. Bijvoorbeeld voor welke toeslag of medische behandeling ze in aanmerking komen. Nu al die gegevens in digitale systemen staan is het voor de burger lang niet altijd inzichtelijk welke informatie de overheid over hem heeft.

Keukentafelsessies met de regeringscommissaris Informatiehuishouding

Arre Zuurmond gaat met zijn gasten – van binnen en buiten de overheid - in gesprek over dit thema. Wat betekent het gebrek aan zicht op en zeggenschap over eigen gegevens voor de informatiepositie van burgers wanneer zij zakendoen met de overheid? 

Wat zijn de belemmeringen aan de kant van de overheid; denk aan privacyregelgeving en ICT-systemen die niet met elkaar ‘praten’? En wat zijn de oplossingen?

Organisatie:
iBestuur en RDDI

Doet u mee?

Wanneer:                  Donderdag 7 juli, 15:00-17:45 uur
Waar:                        Live opname vanuit Bibliotheek het Eemhuis,
                                  Amersfoort
Wat:                          Kijken & meedoen: online

Spreker Bio
Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de Regeringscommissaris Informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Hij is aangesteld door de Ministerraad en legt daar primair verantwoording aan af. Zuurmond is cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur bij de Kafkabrigade. In september 2013 werd hij benoemd tot gemeentelijke ombudsman van Amsterdam.
Arre Zuurmond